• schaarste
  • geweld
  • utopie

Wie schrijft als filosoof,

schrijve persoonlijk

of schrijve niet.

Hans Achterhuis